• Phone: test
  • fbetkinlik@gmail.com

6-11 Eylül 2021
Trakya Üniversitesi (online)
Etkinlik Takvimi Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Ortamlarına Uygun Etkinlik Tasarlama Eğitimi

Kısaca

image

Bu proje kapsamındaki bilimsel eğitim etkinliğinin amacı; teorik ve uygulamalı dersler eşliğinde fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören fen bilimleri öğretmen adaylarının alanyazında ve 2018 yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda öne çıkan yenilikçi öğretim yöntem ve ortamlarına (sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğrenme, STEM yaklaşımı, bilimin doğası, argümantasyona dayalı öğrenme, sosyo-bilimsel konulara dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme, okul dışı öğrenme ortamları ve teknoloji destekli öğretim ortamları) uygun etkinlik tasarlayabilmeleri için gerekli bilimsel ve güncel bilgileri edinmelerini ve bu yöntem ve ortamlara uygun etkinlikler tasarlayabilmelerini sağlamaktır.

Kimler İçin

image
0

Eğitim Veren Öğretim Elemanı

0

Verilen Eğitim Sayısı

0

Eğitimde Geçen Süre

0

Ulaşılan Öğrenci Sayısı

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar